Ti Nøgler Til Trivsel

Arbejdsmarkedet er under forandring. Dynamiske ansættelsesformer vinder udbredelse i organisationer, sideløbende med at arbejdslivets fleksibilitet vokser. Det påvirker medarbejdernes trivsel og kræver en kontinuerlig indsats internt på arbejdspladsen i forhold til psykisk arbejdsmiljø, rekruttering, onboarding og fastholdelse.

Ti Nøgler Til Trivsel - i organisationer der ansætter fleksibelt

Ti nøgler til trivsel sætter forfatterne fokus på de centrale trivselsudfordringer, som arbejdsmarkedets nye og ændrede vilkår skaber internt i organisationer med vidensarbejdere. Med udgangspunkt i konkrete cases giver bogen inspiration til, hvordan man håndterer dilemmaer og slagsider i det psykiske arbejdsmiljø og sikrer trivslen med en bevidst strategi.

Ti nøgler til trivsel henvender sig både til ledere og HR-afdelinger, der er ansvarlige for vidensarbejdere, og til studerende og andre, som har behov for viden om trivsel i arbejdslivet.